top of page

Сэлбэ цогцолбор нь үндэсний цөм хөтөлбөрийг Кэмбрижийн хөтөлбөртэй хослуулсан хос-хэлний сургалттай сургууль, цөм хөтөлбөрийг АНУ-ын HighScope хөтөлбөртэй хослуулсан цэцэрлэг бүхий сургалт, хүмүүжлийн байгууллага юм. Бид “Өөрийгөө таньж ирээдүйгээ бүтээе” уриан дор үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн мэдлэг боловсролыг амьдрах ухаанд суурилуулахын зэрэг сэтгэл зүй, оюуны боловсролд онцгойлон анхаардаг онцлогтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл:

bottom of page