top of page
Harvard University Campus.jpeg

Таны хүүхэд төгсөөд гадаадад суралцахыг хүсч байна уу?

Хэрэв тийм бол бид танд туслахад бэлэн байна. Сэлбэ сургалтын төв нь ахлах ангийн сурагчдад зориулсан гадаадын их сургууль, коллежид бэлдэх сургалтын болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.

Сургалтын төрөл

Stack of Books

"Today is your opportunity to build the tomorrow you want"

- Ken Poirot

Гадаададын их сургуульд өргөдөл өгөхөд юунд анхаарах вэ?

1.Суралцахыг хүссэн мэргэжлээ зөв сонгож, сонголтондоо итгэлтэй байх. Тэрнийхээ дагуу аль улсын, ямар их сургуулийн, ямар хөтөлбөрт суралцахыг судалж шийдэх.

bottom of page