top of page

Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагааны баг нь олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн, хүүхдийн хөгжилд ээлтэй сургууль, цэцэрлэгийн орчинг бүрдүүлж, сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих эрхэм зорилготой юм.

Үйл ажиллагааны баг үйл ажиллагааны менежер, мужаан, сантехникч, эмч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ба эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчинг бүрдүүлэхийн тулд дараах байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

  • Цогцолборын хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг “Юнисервис Солюшн” ХХК-ийн 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг

  • Цэвэрлэгээ үйлчилгээг “Юнисервис Солюшн” ХХК-ийн 12 хүний бүрэлдэхүүн баг чанарын өндөр түвшинд хариуцан ажиллаж байна.

  • Харуул хамгаалалт, аюулгүй байдлыг М-Си-Эс группын “М-Армор”охин компани хариуцлагатайгаар гүйцэтгэдэг

  • Сургуулийн автобус үйлчилгээг “Сувээт тур” компани хариуцаж ажиллаж байна.

uniservice.jpg
bottom of page