Сэлбэ цогцолборын удирдлагын баг

Б.Хонгорзул

Сэлбэ сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын Гүйцэтгэх захирал

Д.Батболд

Сэлбэ сургуулийн Захирал

Э.Золбоо

Сургалт хариуцсан захирал

Х.Баттунгалаг

Хүмүүжлийн хөтөлбөр хариуцсан менежер

Х.Нинж-Эрдэнэ

Гадаад хэлний хөтөлбөр хариуцсан менежер

Л.Оюунчимэг

Бага боловсролын хөтөлбөр хариуцсан сургалтын менежер

Д.Дэлгэрсүрэн

Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер

М.Халиунаа

Ерөнхий нягтлан

бодогч

Ц.Энхжаргал

Карьер зөвлөх