Сургалтын төлбөр

Сургалтын төлбөрт үндсэн сургалттай холбоотой бүх зардал багтана. Сургалтаас бусад зардал болох өдрийн хоол, автобус, дүрэмт хувцас, сурах бичиг зэрэг нь тусдаа нэмэлт төлбөртэй байна.

(Дараах сургалтын төлбөр нь 2021 - 2022 оны хичээлийн жилд хүчинтэй)

IMG_8025.JPG

ЦЭЦЭРЛЭГ

2-5 НАС

Үндсэн төлбөр:

₮8,000,000

bagsh.jpg

БАГА АНГИ

1-5 ДУГААР АНГИ

Үндсэн төлбөр:

₮10,000,000

u-6264.jpg

ДУНД АНГИ

6-8 ДУГААР АНГИ

Үндсэн төлбөр:

₮12,000,000

IMG_7314.jpg

АХЛАХ АНГИ

9-12 ДУГААР АНГИ

Үндсэн төлбөр:

₮15,000,000

Нэг айлын хүүхдүүд суралцах тохиолдолд:

  • 2 хүүхэд суралцах бол зөвхөн 2 дахь хүүхдийн төлбөрөөс 5% 

  • 3 хүүхэд суралцах бол зөвхөн 3 дахь хүүхдийн төлбөрөөс 10%

  • 4 хүүхэд суралцах бол зөвхөн 4 дэх хүүхдийн төлбөрөөс 15% тус тус хөнгөлнө.