Сургалтын төлбөр

Сургалтын төлбөрт үндсэн сургалттай холбоотой бүх зардал багтана. Сургалтаас бусад зардал болох өдрийн хоол, автобус, дүрэмт хувцас, сурах бичиг зэрэг нь тусдаа нэмэлт төлбөртэй байна.

(Дараах сургалтын төлбөр нь 2020 - 2021 оны хичээлийн жилд хүчинтэй)

ЦЭЦЭРЛЭГ

2-5 НАС

Цэцэрлэгт төлбөрийн хөнгөлөлт байхгүй.

Үндсэн төлбөр:

₮6,000,000

БАГА АНГИ

1-5 ДУГААР АНГИ

2020 - 2021 оны нээлтийн жил бага ангийн сурагчдад 2 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Үндсэн төлбөр:

₮10,000,000

хөнгөлөлттэй
төлбөр

ДУНД АНГИ

6-8 ДУГААР АНГИ

2020 - 2021 нээлтийн жил үндсэн төлбөрөөс 3 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Үндсэн төлбөр:

₮12,000,000

хөнгөлөлттэй
төлбөр

АХЛАХ АНГИ

9-12 ДУГААР АНГИ

2020 - 2021 нээлтийн жил үндсэн төлбөрөөс 4 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Үндсэн төлбөр:

₮15,000,000

хөнгөлөлттэй
төлбөр

Холбоо барих:

утас: +976 7777-9196 +976 8020-9196

имэйл: info@selbe.edu.mn

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, Бээжингийн гудамж, 42-р байр
Холбоо барих
Copyright 2020. Selbe School