top of page

Сургалтын төлбөр

Сургалтын төлбөрт үндсэн сургалттай холбоотой бүх зардал, хөгжүүлэх хичээл багтана. Сургалтаас бусад зардал болох өдрийн хоол, автобус, дүрэмт хувцас, сурах бичиг,тусгай соёл хүмүүжлийн ажил зэрэг нь тусдаа нэмэлт төлбөртэй байна.

(Дараах сургалтын төлбөр нь 2024 - 2025 оны хичээлийн жилд хүчинтэй)

Screen Shot 2022-03-01 at 13.37.35.png

Цэцэрлэг

3-4 настнууд: ₮14.0 сая
Бэлтгэл анги:   ₮15.0 сая

IMG_0166_edited.jpg

Бага анги

1-р анги: ₮18.0 сая
2-5р ангийн элсэгч: ₮17.0 сая

IMG_0405_edited.jpg

Дунд анги (6-8)

2024-2025 оны элсэгч:
₮18.0 сая

LKA_5816.jpg

Ахлах анги (9-12)

2024-2025 оны элсэгч:
₮19.0 сая

Нэг айлын хүүхдүүд суралцах тохиолдолд:

  • 2 хүүхэд суралцах бол зөвхөн 2 дахь хүүхдийн төлбөрөөс 5% 

  • 3 хүүхэд суралцах бол зөвхөн 3 дахь хүүхдийн төлбөрөөс 10%

  • 4 хүүхэд суралцах бол зөвхөн 4 дэх хүүхдийн төлбөрөөс 15% тус тус хөнгөлнө.

bottom of page