top of page
Сургалтын хөтөлбөр
Screen Shot 2021-05-07 at 3.18.56 PM.png
СЭЛБЭ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦСАНААР ТАНЫ ХҮҮХЭД ДАРААХ ОРЧИНД БОЛОВСОРЧ, ХҮМҮҮЖИНЭ

CULTURE

Хайр хүндлэл, дотно сэтгэл, харилцан итгэлцэл бүхий орчинд хүмүүжиж, төлөвшинө.

PROFESSIONALISM

Бие, сэтгэл, оюуны хөгжилдөө бодитой ахиц гаргахуйц үнэ цэнтэй мэргэжлийн зөвлөгөөг багш нараасаа тасралтгүй авна.

PROJECT

Бие даан суралцахуй (SRL), Төсөлд суурилсан суралцахуй (PBL)-н чадвар эзэмшин, сэтгэлээ жолоодож, оюун ухаанаа дайчилж сурна.

DIGITAL LITERAСY

Шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологийг өдөр тутамд ашиглаж сурна. Сэлбэ сургууль олон улсын шаардлагад нийцсэн 5 төрлийн цоо шинэ лабораторитой, 1 мэдээллийн технологийн танхимтай.

COUNSELING

Мэргэжлээ сонгох, ОУ-ын Кэмбрижийн ерөнхий боловсролын шалгалтанд бэлдэх, гадаадын их, дээд сургуульд тэтгэлгээр суралцах талаар боловсролын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, дэмжинэ.

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОГТОЛЦОО

Дижитал ба танхимын сургалт, гадны ба өөрийн удирдлагатай суралцахуйн

тэнцвэртэй, хүртээмжтэй байдал чухал

1-6396_edited.jpg

Хичээл ба мэдлэг бүтээх

  • Монголын Бага боловсролын цөм хөтөлбөр

  • Монголын Суурь боловсролын цөм хөтөлбөр

  • Монголын Бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөр

1-6257_edited.jpg

Хөгжүүлэх ажил & мэдлэгээ хэрэглэх

  • Англи хэлний мэдлэг, чадвараа хөгжүүлэх, ОУ-ын Кэмбрижийн ерөнхий боловсролын шалгалтанд бэлдэх

  • Төсөл (Creative lab for kids, ШИМТ+, Science lab, UNIMAT, Robotics, техник загвар, 3D принтер, код гэх мэт) хэрэгжүүлэх

  • Боловсролын зөвлөх үйлчилгээ авах;

  • Дугуйлан сонгонд хамрагдах

6.jpg

Соёл хүмүүжлийн ажил

  • “Хүсэл эрмэлзлэл – Итгэл үнэмшил – Үнэ цэн” хүмүүжлийн хөтөлбөр

  • Хичээлээс гадуурх арга хэмжээний хөтөлбөр

  • Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн хөтөлбөр (Эрдмийн баяр, Судалгаа, оношилгоо, Боловсролын зөвлөгөө, Эцэг эхийн сургалт)

bottom of page