Анги танхим, лабораториуд, номын сан (сургуульд шинээр засвар, тохижилт хийгдэж байгаа тул төлөвлөлтийн зураг оруулав)
Бассейн, спорт заал, фитнес, бялдаржуулах төв

Холбоо барих:

утас: +976 7777-9196 +976 8020-9196

имэйл: info@selbe.edu.mn

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, Бээжингийн гудамж, 42-р байр
Холбоо барих хүснэгт
Copyright 2020. Selbe School