top of page
Анги танхим, лабораториуд
Цэцэрлэг
Бассейн, спорт заал, фитнес, бялдаржуулах төв
Хоолны заал, урлагийн заал, номын сан, чөлөөт талбай
bottom of page