Сэлбэ сургууль

Сэлбэ сургууль нь 2020 онд байгуулагдсан хос хэлний боловсрол олгох Ерөнхий боловсролын сургууль юм. Сургалтын хөтөлбөртөө Ерөнхий боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр, Их Британийн Кэмбрижийн олон улсын хөтөлбөрийг хослуулан хэрэгжүүлдэг. Нийт 624 хүүхдийн багтаамжтай, нэг ангид 26 хүүхэд хичээллэнэ.

Хичээл 8:30- 13:00 цагт орж, 14:00-16:00 цагийн хооронд сурагчид хөгжүүлэх сургалт хичээл, дугуйланд хамрагдана.

Сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, суралцахуйн ухааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах холбоосоор орж үзээрэй:

IMG_5383.JPG