top of page
EXA-4604.jpg

МЭНДЧИЛГЭЭ

Сайн байцгаана уу, хайрт хүүхдүүд ээ,

Эцэг эх, асран хамгаалагчид, эрдэмтэн олон багш нар аа!

Бүтээлч оршихуй, шинэлэг санаа, инновацийг эрхэмлэн байгууллагын соёлоо бүрдүүлэгч Сэлбэчүүдийн нэгэн шинэ амжилт, ололт, аз жаргалын аялал ийнхүү эхлэх гэж байна.

 

Үйл ажиллагааныхаа гүйцэтгэлийг бид 64 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ шинжилгээ хийж эргэх холбоо үүсгэн ажилладаг бөгөөд өнгөрсөн хичээлийн жил энэ үзүүлэлт 88%-ийн гүйцэтгэлтэй байсан нь чамлахааргүй үр дүн байлаа.

 

Алхам, ахиц бүр урагшилж байдаг хуулиар бид 2023-2024 оны хичээлийн жилд энэ хувийг 91 хувьд хүргэх зорилтыг тавьж байна. Суралцахуйн шинэ технологи, менежмент, цахим засаглалыг байгууллагын соёлынхоо онцлох хэсэг болгоход төвлөрөхийн хамт сургалтын чанараа тогтмол батлан ахиулахад ч анхаарсаар байх болно.

 

Түүнчлэн хэрэглэгчид, сонирхогч талуудынхаа эрх ашиг, сэтгэл ханамжтай байдлыг дээдэлж, суралцагч хүүхэд нэг бүрийнхээ сэтгэл зүйн хийгээд оюуны таатай орчныг бүрдүүлэх бүтээлч оюуны үйлдвэрлэлийнхээ дамжлага бүрийг технологижуулан чанаржуулах болно.

 

Энэ бүхэн нь манай хамт олны нэгдмэл зорилго, сэтгэл, эцэг эх асран хамгаалагчдынхаа хамтын ойлголцол, итгэл, дэмжлэг, Сэлбийн суралцагч бүрийн бүтээлч оршихуй, суралцахуйн хүсэл эрмэлзэлд тулгуурлан явагданаа гэдгийг онцолмоор байна.

 

Мэдлэгээ сэлбэж, сэтгэлээ өнгөлж, итгэлээ бадраасаар байдаг Сэлбэчүүддээ амжилт хүсье!

bottom of page