Дүрэмт хувцасны загварууд

Бага ангийн дүрэмт хувцас
Бага ангийн биеийн
тамирын хослол
Дунд ангийн дүрэмт хувцас
Дунд ангийн дүрэмт хувцас
Дунд ангийн биеийн
тамирын хослол
Ахлах ангийн дүрэмт хувцас
Ахлах ангийн биеийн
тамирын хослол
Ахлах ангийн дүрэмт хувцас

Холбоо барих:

утас: +976 7777-9196 +976 8020-9196

имэйл: info@selbe.edu.mn

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, Бээжингийн гудамж, 42-р байр
Copyright 2020. Selbe School