top of page

Хүмүүжлийн хөтөлбөр

Screen Shot 2021-05-07 at 3.34.28 PM.png
Хүмүүжлийн хичээлийн хүрээнд хүүхэд бүр өөрийн болгон эзэмших 6 дадал 
Screen Shot 2021-05-07 at 3.41.09 PM.png
Сурагчид хүмүүжлийн хичээлийн хүрээнд анги бүрт тодорхой сэдвийн дагуу өөрийгөө судалж, таньж, өөрийн түүхийг бүтээнэ.
bottom of page